Pejsek Aker - nyní Akim - zadán

01.06.2014 16:46

Mé jméno mám podle egyptského boha země. Sleduje prostor mezi východním a západním obzorem podsvětí a střeží bránu, kterou do říše mrtvých vstupuje král. Zajišťuje také bezpečnou plavbu lodi boha slunce Rea, když v noci proplouvá podsvětím. Někdy také nese lodní stěžeň. Je rovněž považován za ochránce před hadím uštknutím. Bývá zobrazován v podobě dvou lidských nebo lvích hlav obrácených k sobě zády.

Narodil jsem se jako šestý v 17:30.