Pejsek Atum - nyní Toby - zadán

01.06.2014 16:16

Jsem Atum, význam mého jména není zcela jasný, snad „Úplný“ nebo „Neexistující“, je překládáno také jako „Veškerenstvo“ nebo „Nerozlišené“, případně „Všechno“ nebo „Nic“, obecně jej „lze spojovat s motivy úplnosti, dokončení, ale také dokonání a neexistence“, je zpravidla antropomorfní staroegyptský bůh uctívaný ve starobylém náboženském centru v Iunu. Zde byl v rámci kosmologicko-kosmogonické nauky o Devateru bohů pokládán za praboha a za Stvořitele ostatních bohů a všeho existujícího; v tomto svém aspektu v rámci královské ideologie vystupuje v roli mýtického předka panovníka. Nejpozději od Staré říše byl chápán jako zosobnění Slunce a stal se jedním z hlavních reprezentantů slunečního kultu. V synkretickém pojetí mohl představovat odpolední slunce, zatímco Re zosobňoval polední a Cheprer ranní fázi jeho cesty po obloze.

Narodil jsem se v 13:33 a jsem černobílý s hnědýma líčkama :-)